Third Eye Miranda Skoczek Third Eye by Miranda Skoczek
Third Eye 2016
Third EyeMiranda SkoczekThird Eye
Third Eye2016
oil, acrylic and enamel on linen
171 x 141 cm
SOLD 
Soul Travel Miranda Skoczek Soul Travel by Miranda Skoczek
Soul Travel 2016
Soul TravelMiranda SkoczekSoul Travel
Soul Travel2016
oil, acrylic and enamel on linen
122 x 92 cm
SOLD 
Snake In The Grass Miranda Skoczek Snake In The Grass by Miranda Skoczek
Snake In The Grass 2016
Snake In The GrassMiranda SkoczekSnake In The Grass
Snake In The Grass2016
oil and acrylic on linen
92 x 122 cm
SOLD 
Bound Miranda Skoczek Bound by Miranda Skoczek
Bound 2016
BoundMiranda SkoczekBound
Bound2016
oil, acrylic and enamel on linen
156 x 141 cm
SOLD 
Making And Marking Miranda Skoczek Making And Marking by Miranda Skoczek
Making And Marking 2016
Making And MarkingMiranda SkoczekMaking And Marking
Making And Marking2016
oil and enamel on linen
156 x 141 cm
SOLD 
Out Of Body Miranda Skoczek Out Of Body by Miranda Skoczek
Out Of Body 2016
Out Of BodyMiranda SkoczekOut Of Body
Out Of Body2016
oil, acrylic and enamel on linen
122 x 92 cm
SOLD 
Making And Marking II Miranda Skoczek Making And Marking II by Miranda Skoczek
Making And Marking II 2016
Making And Marking IIMiranda SkoczekMaking And Marking II
Making And Marking II2016
oil and enamel on linen
186 x 141 cm
SOLD 
The Mystics Miranda Skoczek The Mystics by Miranda Skoczek
The Mystics 2016
The MysticsMiranda SkoczekThe Mystics
The Mystics2016
oil and acrylic on linen
92 x 122 cm
SOLD 
Snake In The Grass II Miranda Skoczek Snake In The Grass II by Miranda Skoczek
Snake In The Grass II 2016
Snake In The Grass IIMiranda SkoczekSnake In The Grass II
Snake In The Grass II2016
oil and enamel on linen
171 x 141 cm
SOLD 
Enigma Miranda Skoczek Enigma by Miranda Skoczek
Enigma 2016
EnigmaMiranda SkoczekEnigma
Enigma2016
oil, acrylic and enamel on linen
171 x 141 cm
SOLD 
Not So Blue Eyes Miranda Skoczek Not So Blue Eyes by Miranda Skoczek
Not So Blue Eyes 2016
Not So Blue EyesMiranda SkoczekNot So Blue Eyes
Not So Blue Eyes2016
oil and enamel on linen
171 x 141 cm
SOLD 
Phases (Crazy Patchwork) Miranda Skoczek Phases (Crazy Patchwork) by Miranda Skoczek
Phases (Crazy Patchwork) 2016
Phases (Crazy Patchwork)Miranda SkoczekPhases (Crazy Patchwork)
Phases (Crazy Patchwork)2016
oil, acrylic and enamel on linen
156 x 141 cm
SOLD 
Crazy Quilting Miranda Skoczek Crazy Quilting by Miranda Skoczek
Crazy Quilting 2016
Crazy QuiltingMiranda SkoczekCrazy Quilting
Crazy Quilting2016
oil and acrylic on linen
122 x 92 cm
SOLD